logo

MẬT MÃ
GAIA

`

【GIỚI THIỆU】Hệ Thống Rèn Trang Bị

25/06/2021

Hệ Thống Rèn Trang Bị

Hệ thống Rèn chủ yếu dung để cường hóa lv trang bị, khảm kim cương, chế tạo bộ trang bị. Cường hóa, bậc bảo thạch, bộ trang bị đạt tới một lv nhất định có thể hình thành hiệu ứng đồng bộ, khiến bản than trở nên lấp lánh.

I. Cường hóa

Sử dụng xu để cường hóa, khi đạt tới bậc nhất định, có thể kích hoạt điểm cộng cường hóa toàn bộ gia tăng sức mạnh công kích và HP, lv cường hóa cao nhất và bậc của trang bị có liên quan với nhau.

Giao diện Cường Hóa


Chỉ số Cộng thêm

 

II. Bảo thạch

Tối đa có 5 lỗ trống để khảm bảo thạch, trong đó có một vị trí lỗ dành cho trang bị đạt bậc 5, ngoài ra có một lỗ dành riêng cho VIP, tổng số bảo thạch trên toàn thân cũng có điểm cộng thuộc tính, có thể trực tiếp nâng cấp cho bảo thạch trong giao diện bảo thạch.Giao diện Ngọc

 

III, Chế tạp bộ trang bị

Chia thành bộ trang bị sử thi và truyền thuyết, sau khi kích hoạt bộ trang bị sử thi có thể chế tạo bộ trang bị truyền thuyết, sau khi đánh BOSS sẽ rơi ra đá trang bị để người chơi nhận.


Giao diện Bộ Trang Bị

 

 

Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp ích cho Chiến Binh trong quá trình phiêu lưu

BQT Mật Mã Gaia!

Trân trọng.